Placówką szkolną obecnie kierują:
Pani Dyrektor mgr Jadwiga Wąchała – edukacja wczesnoszkolna
Pani Wicedyrektor mgr Jolanta Dziedzina – język niemiecki, geografia

Nauczyciele uczący w tej szkole to:
Sławomir Bulanda – religia
mgr Marta Chlipała – wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe
mgr Łucja Duda – świetlica
Alicja Faron – logopedia
mgr Monika Faron – fizyka
mgr Joanna Garwol – technika, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
mgr Józefa Groń – edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Groń
mgr Krzysztof Jakób – matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka
mgr Agnieszka Janeczek
mgr Jolanta Jawor – język polski
mgr Joanna Klimczak – język angielski
mgr Joanna Konopka – chemia
mgr Barbara Kowalczyk – język niemiecki, biblioteka
mgr Łukasz Kutwa – wychowanie fizyczne
mgr Grzegorz Legutko
mgr Sylwia Majewska – zajęcia logopedyczne
mgr Gabriela Myjak – zajęcia specjalistyczne, świetlica
mgr Anna Pajda – nauczyciel wspomagający
mgr Marzena Palka – plastyka
mgr Beata Pogwizd – matematyka
mgr Elżbieta Rogowska
mgr Krystyna Rucińska – język polski, muzyka, matematyka
mgr Bernadetta Rychlec – język angielski
Ks. mgr Grzegorz Skorupa – religia
mgr Danuta Słabaszewska – wychowanie przedszkolne
mgr Ewelina Sopata – nauczyciel wspomagający
mgr Anna Turek – język polski
mgr Lidia Wąchała
mgr Zdzisław Warzecha – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Sabina Wastag – pedagog, nauczyciel wspomagający
mgr Celina Wnęk – edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Ziemba – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Maria Zięba – biologia, przyroda, WDŻ
mgr Elżbieta Żyła – edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele 2021/2022 –[archiwum]

Skip to content